Saturday, February 8, 2014

mentaliti.

mungkin berbeza pada nama.pangkat.darjat.harta dan ilmunya.
tapi sama sisi agama dan bangsa.

jatuh
jatuh
jatuh

menggadai prinsip demi untuk mendapat dunia yang mengiurkan.

"Tuhan,ini keraguan bukan terhadap-Mu,tapi kegoyahan keyakinanku pada rencana-Mu"
diam.monolog sendiri.

kamu bermain kata.Tuhan bermain kamera.