Friday, February 14, 2014

3:05 menit

dalam ruangan malap,meja kecil tampungan mampat.
berpura-pura tidak peduli.berpura-pura menjual diri.
lalu sama-sama memilih diam.
dan tidak memberi satu huruf sebagai harapan.

yang ada hanya sunyi.untuk menyaksi dan menemani pergi.